Nieuws | Manege Bartels
Nieuws | Manege Bartels

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering zijn er wat veranderingen in het bestuur onder de aandacht gebracht.

Sharon Beusink heeft na meerdere jaren besloten haar functie in de portefeuille Instructie stop te zetten.

Alice Kloosterman geeft na vele jaren het stokje over aan Monique Kogelman. Zij zal vanaf heden haar taak als penningmeester over nemen.

Ook is er een wisseling van voorzitter geweest, Jeroen Bakker heeft de voorzittershamer aan Marcel Heetkamp over gedragen.

Sharon, Alice en Jeroen, namens alle heemruiters heel erg bedankt voor jullie tijd en inzet en we wensen Monique en Marcel veel succes met jullie (nieuwe) taken.