SMB - Bestuur | Manege Bartels
SMB - Bestuur | Manege Bartels

De Stichting Manege Bartels (SMB) houdt zich bezig met de exploitatie en het onderhoud van de Manege en inventaris t.b.v. de paardensport in het algemeen en de leden van HV De Heemruiters in het bijzonder. Het bestuur van SMB is van oorsprong gevormd vanuit HV De Heemruiters.
Het bestuur bestaat uit 8 leden; een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 5 leden.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Voorzitter/Secretaris  dhr. Jos koggel                
  • Penningmeester         dhr. Huib van Veen
  • Lid                            dhr. Jan ten Hove
  • Lid                            dhr. Bas Krosman
  • Lid                            dhr. Marcel Gerner
  • Lid                            
  • Lid
  • Lid

Zoals je kan zien zijn er 3 vacatures voor bestuurslid vrij. Heb je interesse neem dan contact op met Jos Koggel. jmkoggel@kpnmail.nl