Informatie lidmaatschap en contributie | Manege Bartels
Informatie lidmaatschap en contributie | Manege Bartels

Lidmaatschap

H.V. De Heemruiters is een hippische vereniging met als doelstelling in de meest brede zin leden de mogelijkheid te bieden in de hippische sport activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten betreffen paardrijden, ponyrijden, mennen, het beheren en exploiteren van een hippische accommodatie, het organiseren van hippische evenementen en alles wat daarmee verband houdt. Ze hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de pony- en paardensport in verenigingsverband, de vorming van de hierbij betrokkenen en het bevorderen van de relatie tussen mens, pony en paard.

Om aan bovenstaande doelstelling tegemoet te komen streeft H.V. De Heemruiters er naar de toegankelijkheid van de vereniging laag te houden. Dit wordt bereikt door een lage contributie en een bijdrage van leden bij de diverse activiteiten. De jeugd is de toekomst van elke vereniging, zo ook van H.V. De Heemruiters. Voor hen wil H.V. De Heemruiters de toegankelijkheid zeer laag houden om aanwas vanuit de jeugd te bevorderen.

Leden vormen de basis en bestaansrecht van de vereniging. Leden van H.V. De Heemruiters herkennen zich in de hierboven geformuleerde doelstelling. Leden verwachten aan het lidmaatschap plezier te beleven, verwantschap te voelen met elkaar en in de ruimste zin van het woord ruimte en mogelijkheden geboden te krijgen de paardensport te beoefenen en beleven. Leden zijn contributie en bijdragen verschuldigd.

 

Contributie 

Basiscontributie:                                          € 75,00         peildatum 01-01-2023

KNHS lidmaatschap:                                     € 27,50          2023

 

HR lidmaatschap tot 18 jaar (jeugdleden):       Basiscontributie + KNHS lidmaatschap

Toeslagen:    

- 1 verenigingsles per week                           50% basiscontributie als toeslag

- 1 extra verenigingsles per week                400% basiscontributie als toeslag

- 1 extra verenigingsles per 2 weken           200% basiscontributie als toeslag

- vrij gebruik van de rijbanen                          0% basiscontributie als toeslag

Voorbeeld 1 :    Een jeugdlid tot 18 jaar betaalt voor een lidmaatschap zonder les in de week €75,00 + €27,50 = € 102,50 per jaar en heeft vrij gebruik van de rijbanen.

Voorbeeld 2 :    Een jeugdlid tot 18 jaar betaalt voor een lidmaatschap met 1 les in de week €75,00 + €27,50 + (50% x €75,00) = € 140.00 per jaar en heeft vrij gebruik van de rijbanen.

Voorbeeld 3 :    Een jeugdlid tot 18 jaar betaalt voor een lidmaatschap met 1 les in de week en 1 extra les per 2 weken: €75,00 + €27,50 + (50% x €75,00) + (200% x €75,00) = € 290,00 per jaar en heeft vrij gebruik van de rijbanen.

  

HR lidmaatschap vanaf 18 jaar:                       Basiscontributie + KNHS lidmaatschap

Toeslagen:   

- 1 verenigingsles per week                        200% basiscontributie als toeslag

   inclusief vrij gebruik van de rijbanen

- 1 extra verenigingsles per week               400% basiscontributie als toeslag

- 1 extra verenigingsles per 2 weken          200% basiscontributie als toeslag

- vrij gebruik van de rijbanen                      100% basiscontributie als toeslag

 

Voorbeeld 1 :    Een volwassen lid betaalt voor een lidmaatschap met 1 les in de week € 75,00 + € 27,50  + 200% x €75,00 = € 252,50 per jaar en heeft dan ook vrij gebruik van de rijbanen.

Voorbeeld 2 :    Een volwassen lid betaalt voor een lidmaatschap met 1 les in de week en 1 extra les per 2 weken €75,00  + € 27,50 + 200% x € 75,00 + 200% x € 75,00 = € 402,50 per jaar en heeft dan ook vrij gebruik van de rijbanen.

Voorbeeld 3 :    Een volwassen lid betaalt voor een lidmaatschap zonder lessen, maar vrij gebruik van de rijbanen €75,00 + € 27,50 + 100% x  € 75,00 = € 177,50 per jaar.

 

Bijdragen 

Vrijwilligerswerk: 

Leden van HV de Heemruiters zijn naast de contributie een bijdrage verschuldigd in de vorm van vrijwilligerswerk bij concoursen, evenementen, commissies en overige activiteiten. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij per jaar minimaal 10 dagdelen van 4 uur vrijwilligerswerk verricht. Ieder lid mag vooraf aangeven waar zijn of haar voorkeur naar uitgaat. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het leveren van bovengenoemde bijdrage. 

Vanaf 1 januari 2022 is het ook mogelijk om het verplichte vrijwilligerswerk vooraf af te kopen. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze secretaris.

We zijn een vereniging van leden met een gezamenlijke passie: gezelligheid en verenigingsgevoel spelen dus bij al onze activiteiten een belangrijke rol.

 

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u een email sturen naar onze secretaris:

heemruiters-secr@hotmail.com

 

Agenda
 • 01-06-2023/04-06-2023Outdoor concours dressuur; vervallen
  24-06-2023JSP regio Overijssel
  22-07-2023Stamboekkeuring Belgisch warmbloed paard
  09-09-2023Stamboekkeuring Hereford
  16-09-2023Shetlandpony keuring WOF
  24-09-2023Heemruiter concours springen pony's
  30-09-2023/01-10-2023Heemruiter concours springen paarden
  21-10-2023OTMV markt
  22-10-2023Clubkampioenschappen Heemruiters
  23-10-2023/24-10-2023Houtdorp
  28-10-2023Vleesvee keuring
  11-11-2023/18-11-2023Nationaal Indoor Salland