HV De Heemruiters - Bestuur | Manege Bartels
HV De Heemruiters - Bestuur | Manege Bartels

Hippische Vereniging de Heemruiters wordt bestuurd door een bestuur van 7 personen. Elk bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid over een portefeuille, waaronder tevens een aantal commissies kunnen vallen. Middels deze portefeuilles en commissies worden alle taken binnen de vereniging aangestuurd.

Vanaf 6 april 2017 wordt het bestuur gevormd door:

Functie:                   Naam                             Portefeuille                                         Email

Voorzitter                Marcel Heetkamp          Algemene zaken en vrijwilligers         marcel.heetkamp@kpnmail.nl    
Penningmeester     Monique Kogelman       Financien                                            romo.kogelman01@home.nl 
Secretaris               Louis Pelgrom               Secretariaat                                       heemruiters-secr@hotmail.com
Lid                           Silvia Hekking               Wedstrijdsport                                     silvia.hekking@hetnet.nl
Lid                           Dolf Mandels                 Representatie  en onderhoud             dolf.mandels@hotmail.com

Lid                           vacant                           Instructie    

Lid                           vacant                           bestuurslid                 

Er zijn momenteel dus twee posities vacant. Heb je interesse neem dan geheel vrijblijvend contact op met de voorzitter.

Voor wat betreft de invulling van de positie "Instructie" hebben we Marijne Zaalberg (pony's) en Debby Gorter (paarden) bereid gevonden de invulling van al onze lessen te beheren.